Rectorengalerij Universiteit Gent


De Universiteit Gent huldigt haar rectoren met een portrettengalerij in de foyer van de Aula.
Vele portretten uit de 19de eeuw zijn reproducties van lithografieën van Florimond Van Loo.
Hieronder de digitale versie.


In het 'Règlement sur l’organisation de l’enseignement supérieur dans les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, 25 septembre 1816' werd wettelijk bepaald dat de rector 1 jaar in functie bleef. Jaarlijks werd een nieuwe rector benoemd, waarbij een welbepaalde beurtrol tussen de faculteiten werd gerespecteerd. Dit systeem bleef gehandhaafd tot 1849/1850.<br>
Wettekst 1816
Portret van Jean Baptiste Hellebaut (1775-1819), rector 1819 (overleden in functie op 27 oktober) en gewoon hoogleraar in de 'Facultas Juridica' (Rechtsfaculteit)
Jean Baptiste Hellebaut
Portret van Johannes Schrant (1783-1866), rector 1820/1821 en gewoon hoogleraar in de 'Facultas Philosophiae Theoreticae et Litterarum'; met opschrift Lemonnier del. et Lith. Bruxelles; D'après nature par Hess
Johannes Schrant
Portret van François Egide Verbeeck (1779-1848), rector 1821/1822, 1832/1833 en 1847/1848 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Médecine'
François Egide Verbeeck
Portret van Jean Guillaume Garnier (1766-1840), rector 1822/1823 en gewoon hoogleraar in de 'Facultas Disciplinarum Mathematicarum et Physicarum'
Jean Guillaume Garnier
Portret van Pierre De Ryckere (1793-1863), rector 1823/1824 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Droit'
Pierre De Ryckere
Portret van Louis Vincent Raoul (1770-1848), rector 1824/1825 gewoon hoogleraar in de 'Facultas Philosophiae Theoreticae et Litterarum'; met opschrift 'Falmagne sc. Bruxelles 1851'
Louis Vincent Raoul
Portret van Jacques Louis Kesteloot (1778-1852), rector 1825/1826 en 1834/1835 en gewoon hoogleraar in de 'Facultas Medica'; met opschrift 'J. Delboëte sc. Bruxelles 1852'
Jacques Louis Kesteloot
Portret van Jacques Joseph Haus (1796-1881), rector 1827/1828, 1833/1834, 1835/1836-1837/1838 en 1864/1865-1866/1867; gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Droit'; met opschrift ' Lemonnier del. Lith.; D'après nature par Hess'
Jacques Joseph Haus
Portret van Joseph François Kluyskens (1771-1843), rector 1829/1830 en1839/1840 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Médecine'; met opschrift ' Vanderhaert lith.'
Joseph François Kluyskens
Portret van Jacques Van Breda (1788-1867), rector 1830/1831 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté des Sciences'
Jacques Van Breda
Portret van Leopold Auguste Warnkoenig (1794-1866), rector 1831/1832; opschrift 'Lith. de Dewasme '
Leopold Auguste Warnkoenig
Geschilderd portret van Philippe Auguste De Rote (1803-1863), rector in 1838/1839, beheerder-inspecteur vanaf 1848, en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Philosophie et Lettres'
Philippe Auguste De Rote
Portret van Georg-Wilhelm Rassmann (1781-1859), rector 1842/1843 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Philosophie et Lettres'
Georg Wilhelm Rassmann
Portret van Charles Van Coetsem (1788-1863), rector 1843/1844 en gewoon hoogleraar aan de 'Faculté de Médecine'
Charles Van Coetsem
Portret van Jean-Baptiste Minne-Barth (1796-1851), rector 1845/1846
Jean-Baptiste Minne-Barth
Portret van Joseph Roulez (1806-1878), rector 1846/1847 en van 1857/1858 tot 1863/1864, gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Philosophie et Lettres'
Joseph Roulez

In het 'Arrêté royal organique du 9 décembre 1849' werd bepaald dat het rectorale ambt voortaan drie jaar duurde. De beurtrol van faculteiten bleef gehandhaafd. Deze regeling hield meer dan 100 jaar stand (tot het academiejaar 1953/1954).
Wettekst 1849
Portret van Constant Serrure (1805-1872), rector 1855/1856-1856/1857 en gewoon hoogleraar aan de 'Faculté de Philosophie et Lettres'
Constant Serrure
Portret van Charles Andries (1821-1878), rector 1867/1868-1869/1870 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté des Sciences (École de Génie Civil)'; lithografie door Florimond van Loo naar een borstbeeld door  F. Wante
Charles Andries
Portret van Joseph Jean Fuerison (1819-1901), rector 1870/1871-1872/1873 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Philosophie et Lettres'; met opschrift 'FVL' (monogram van Florimond Van Loo)
Joseph Jean Fuerison
Portret van Floribert Soupart (1810-1901), rector 1873/1874-1878/1879 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Médecine'; met opschrif 'P. Allaert, grav.'
Floribert Soupart
Portret van Albert Callier (1846-1920), rector 1879/1880-1884/1885 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Droit'; met opschrift' FVL' (monogram van Florimond Van Lool)
Albert Callier
Portret van Jean-Jacques Kickx (1842-1887), rector 1885/1886-1886/1887 en gewoon hoogleraar aan de 'Faculté des Sciences'; met opschrift 'FVL' (monogram van Florimond Van Loo)
Jean-Jacques Kickx
Portret van Gustave Wolters (1831-1914), rector 1887/1888-1890/1891 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté des Sciences (École Spéciale du Genie Civil)'
Gustave Wolters
Portret van Adhémar Motte (1842-1902), rector 1891/1892-1893/1894 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Philosophie et Lettres'; met opschrift 'FVL' (monogram van Florimond Van Loo)
Adhémar Motte
Portret van Charles Van Cauwenberghe (1841-1911), rector 1894/1895-1896/1897 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Médecine'; met opschrift 'FVL' (monogram van Florimond Van Loo)
Charles Van Cauwenberghe
Portret van Polynice Van Wetter (1844-1925), rector 1897/1898-1899/1900 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Droit'; met opschrift 'FVL' (monogram van Florimond Van Loo)
Polynice Van Wetter
Portret van Gustave Van der Mensbrugghe (1835-1911), rector 1900/1901-1902/1903 en hoogleraar in de 'Faculté des Sciences'
Gustave Van der Mensbrugghe
Portret van Paul Thomas (1852-1937), rector 1903/1904-1905/1906 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Philosophie et Lettres'
Paul Thomas
Portret van Hector Leboucq (1848-1934), rector 1906/1907-1908/1909 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Médecine', met opschrift 'FVL' (monogram van Florimond Van Loo)
Hector Leboucq
Portret van Victor De Brabandere (1848-1929), rector 1909/1910-1911/1912 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté de Droit'
Victor De Brabandere
Portret van Henri Schoentjes (1848-1921), rector 1912/1913-1914/1915 en 1918/1919 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté des Sciences'; met opschrift 'FVL' (monogram van Florimond Van Loo)
Henri Schoentjes
Portret van Pierre Hoffmann (1851-1918), rector 1916/1917-1917/1918 van de Vlaamsche Hoogeschool en gewoon hoogleraar in de 'Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren'
Pierre Hoffmann
Portret van Paul Fredericq (1850-1920), rector 1918/1919 en gewoon hoogleraar in de 'Faculté  de Philosophie et Lettres'
Paul Fredericq
Portret van Henri Pirenne (1862-1935), rector 1918/1919 (opvolger van Henri Schoentjes en Paul Fredericq) en 1919/1920-1920/1921; gewoon hoogleraar in de 'Faculté  de Philosophie et Lettres'
Henri Pirenne
Portret van Eugène Eeman (1856-1926), rector 1921/1922-1922/1923 en gewoon hoogleraar aan de 'Faculté de Médecine'
Eugène Eeman
Portret van Jan Frans Heymans (1859-1932), rector 1923/1924 en gewoon hoogleraar in de faculteit Geneeskunde
Jan Frans Heymans
Portret van Georges Van den Bossche (1874-1935), rector 1924/1925-1926/1927 en gewoon hoogleraar in de faculteit der Rechten
Georges Van den Bossche
Portret van Camille De Bruyne (1861-1937), rector 1927/28-1928/29 en gewoon hoogleraar in de faculteit der Wetenschappen
Camille De Bruyne
Portret van Jules Meuwissen (1871-1952), rector 1929/1930 en gewoon hoogleraar aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde, Mijnen en Kunsten en Fabriekswezen
Jules Meuwissen
Portret van August Vermeylen (1873-1945), rector 1930/1931-1932/1933 en gewoon hoogleraar in de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
August Vermeylen
Geschilderd portret van Albert Bessemans (1888-1973), rector 1933/1934-1935/1936 en gewoon hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde
Albert Bessemans
Portret van Louis Fredericq (1892-1981), rector 1936/1937-1937/1938 en gewoon hoogleraar in de facuteit der Rechten
Louis Fredericq
Portret van Jean Haesaert (1892-1976), rector 1938/1939, waarnemend rector van 7 juni 1940 tot 31 juli 1940 en gewoon hoogleraar in de faculteit der Rechten
Jean Haesaert
Portret van René Goubau (1886-1976), rector 1939/40 en 1940/41 (tot 27 januari 1941)
René Goubau
Portret van Guillaume De Smet (1882-1955), rector vanaf 28 januari 1941 tot 13 september 1944 en gewoon hoogleraar in de faculteit der Wetenschappen
Guillaume De Smet
Portret van Edgard Blancquaert (1894-1964), rector 1944/1945-1946/1947, beheerder-inspecteur (1952-1954), regeringscommissaris  en gewoon hoogleraar in de faculteit der Wijsbegeerte en Letteren
Edgard Blancquaert
Portret van Norbert Goormaghtigh (1890-1960), rector 1947/1948-1949/1950 en gewoon hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde
Norbert Goormaghtigh
Portret van Albert Kluyskens (1885-1956), rector 1950/1951-1952/1953 en gewoon hoogleraar in de faculteit der Rechten
Albert Kluyskens
Wet betreffende de inrichting van het hoger onderwijs <br>in de Rjksuniversiteiten, 28 april 1953: de ambtstermijn van rector wordt op 4 jaar gebracht. De nieuw opgerichte faculteiten kunnen nu ook een kandidaat voordragen.
Wettekst 1953
Portret van Jan Gillis (1893-1978), rector 1953/1954-1956/1957 en gewoon hoogleraar in de faculteit der Wetenschappen en der Geneeskunde
Jan Gillis
Portret van Pieter Lambrechts (1910-1974), rector 1957/1958-1960/1961 en gewoon hoogleraar in de faculteit  Letteren en Wijsbegeerte
Pieter Lambrechts
Portret van Jan Jacques Bouckaert (1901-1983), rector 1961/1962-1968/1969 en gewoon hoogleraar in de faculteit van de Geneeskunde
Jan-Jacques Bouckaert
Portret van Daniël Vandepitte, rector 1969/1970-1972/1973 en gewoon hoogleraar in de faculteit Toegepaste Wetenschappen
Daniël Vandepitte
Portret van André Devreker, rector 1973/1974-1976/1977 en gewoon hoogleraar in de faculteit Rechtsgeleerdheid en bij de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen
André Devreker
Portret van Julien Hoste, rector 1977/1978-1980/1981 en gewoon hoogleraar in de faculteit Wetenschappen
Julien Hoste
Portret van André Cottenie (1919 -1997), rector 1981/1982-1984/1985 en gewoon hoogleraar in de faculteit van de Landbouwwetenschappen
André Cottenie
Portret van Leon De Meyer, rector 1985/1986-1992/1993 en gewoon hoogleraar in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Leon De Meyer
Portret van Jacques Willems, rector 1993/1994-2000/2001 en gewoon hoogleraar in de faculteit Toegepaste Wetenschappen
Jacques Willems
Portret van Andreas De Leenheer, rector 2001/2002-2004/2005 en gewoon hoogleraar in de faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Andreas De Leenheer
Portret van Paul Van Cauwenberge, gewoon hoogleraar in de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en rector 2005/2006-
Paul Van Cauwenberge
Reacties op de inhoud: Hilde.Christiaens@UGent.be
© 2009 Universiteit Gent, disclaimer
BeeldarchiefBeeldarchief
Print