Vorige     Terug naar miniaturen     Volgende

Titel: Wettekst 1849
Beschrijving: In het 'Arrêté royal organique du 9 décembre 1849' werd bepaald dat het rectorale ambt voortaan drie jaar duurde. De beurtrol van faculteiten bleef gehandhaafd. Deze regeling hield meer dan 100 jaar stand (tot het academiejaar 1953/1954).
© 2009 Universiteit Gent, disclaimer
BeeldarchiefBeeldarchief
Print