Vorige     Terug naar miniaturen     Volgende

Titel: Wettekst 1953
Beschrijving: Wet betreffende de inrichting van het hoger onderwijs
in de Rjksuniversiteiten, 28 april 1953: de ambtstermijn van rector wordt op 4 jaar gebracht. De nieuw opgerichte faculteiten kunnen nu ook een kandidaat voordragen.
© 2009 Universiteit Gent, disclaimer
BeeldarchiefBeeldarchief
Print